Mājaslapas dokumentu sadaļā publicēts 2022. gada sezonas nolikums. Šogad turpināsim līdzīgi kā pagājušā gadā – nemainīgas paliek gan klases, gan sacensību tehniskie noteikumi. Gatavojam automašīnas un tiekamies treniņā un testu dienā 7. maijā!